11 FAQ’s over het doel van Pijnstad

Bekijk op deze pagina 11 video’s over het doel van Pijnstad. Op deze bouwwebsite van de Landelijke Pijn Organisatie valt natuurlijk al veel te lezen over wat we met Pijnstad willen bereiken voor iedereen met chronische pijn. Maar soms is ‘luisteren’ naar een video prettiger dan ‘lezen’, zeker als je chronische pijn hebt.

Dit artikel is onderdeel van het Stadhuis binnen Pijnstad

De video’s in onderstaande FAQ’s komen voort uit een presentatie die de LPO gaf aan pijnprofessionals van MUMC (Maastricht University Medisch Centrum).

1. Wat zijn de doelen van Pijnstad?
2. Waarom belandt de pijnpatiënt nog steeds in een Pijndoolhof?
3. Wat is de kern van het probleem waar een pijnpatiënt tegenaan loopt?

De afgelopen tientallen jaren zijn er enorme inspanningen geleverd en is er veel bereikt in de pijnzorg. Toch neemt het aantal pijnpatiënten toe en lopen de zorgkosten op. Tegelijkertijd ervaart de gemiddelde pijnpatiënt dat er weinig aandacht voor hem of haar is.

4. Wat is de drive van iedereen die bouwt aan LPO en Pijnstad?
5. Wat levert Pijnstad straks de pijnprofessional op, eenmaal gerealiseerd?
6. Waartoe dient het Informatiecentrum van Pijnstad?
7. Wat is het doel van de Keuzewijzer van Pijnstad?
8. Waartoe dient het Zelfmanagement plein van Pijnstad?
9. Wat is het doel van het Community park van Pijnstad?

Pijnstad staat nog in de steigers. Het is niet in beton gegoten en kan worden aangepast en uitgebreid. Ook qua interactiviteit en ‘gamification’ valt er straks nog van alles te ontwikkelen.

10. Hoe gaan we Pijnstad stapsgewijs ontwikkelen?
11. Hoe zorgen we ervoor dat Pijnstad flexibel blijft?