Activiteiten in ontwikkeling

Een Landelijke Pijn Organisatie, wat doet die nou precies? De plannen voor activiteiten zijn momenteel volop in ontwikkeling.

Focus: drie kernactiviteiten

Op dit moment zijn de volgende drie kernactiviteiten bepaald:

Informatie over (chronische) pijn & zelfmanagement
Pijn WegWijzer: keuzehulp en beslisboom
Pijn community: dagelijkse verbinding, elkaar online ontmoeten en kennis & ervaringen uitwisselen

Mogelijke aanvullende activiteiten

Maar er zijn natuurlijk meer ideeën over stapsgewijs te ontwikkelen activiteiten.

Pijn management programma, gericht op leren leven met chronische pijn
Buddy project: verbinden van meer en minder ervaren pijnpatiënten
Telefonisch / chat spreekuur, voor een luisterend oor
Kennisbank chronische pijn & FAQ’s: zorgvuldige selectie van websites, organisaties, boeken, video’s, podcasts
Lotgenotencontact: periodieke events en meetings om elkaar (off- en) online te ontmoeten
Blogs & online Magazine over pijn en zelfmanagement

Ontwikkeling van activiteiten in kleine stappen

Een organisatie voor en met pijnpatiënten, die ontwikkel je niet in enkele maanden. Natúúrlijk is er tijd nodig om te komen tot de juiste strategievorming. Met het vaststellen van de overkoepelende missie en visie komt er zicht op waar de focus de komende jaren komt te liggen. Missie en visie leiden tot doelstellingen, doelstellingen leiden tot subdoelen en uiteindelijk activiteiten.

Kerndoel

Het kerndoel? Een nieuw, fris en modern initiatief voor iedereen met pijn, ongeacht leeftijd, achtergrond of (pijn)diagnose. We werken toe naar het ultieme Nederlandstalige pijnplatform, voor en mét pijnpatiënten. Een platform dat compleet, toekomstbestendig en het aangewezen toevluchtsoord moet worden voor iedereen met pijn.

Een gemakkelijk toegankelijk platform voor en met pijnpatiënten, waar je als pijnpatiënt:

 • alle informatie kunt vinden die je maar nodig kunt hebben,
 • steun vindt bij lotgenoten,
 • je verhaal kunt doen,
 • wegwijs wordt gemaakt in het oerwoud van behandelingen en behandelaars,
 • hulp kunt krijgen om, door middel van cursussen, webinars, workshops en ervaren pijn coaches te leren hoe je je leven met pijn kunt verbeteren en waardevoller kunt maken.

Een pijnplatform waar je welkom bent, ongeacht leeftijd, achtergrond, ziektebeeld of (pijn)diagnose.

Samen sterk(er)!

1. Samen met PGO Support

Samen met PGOSupport wordt aan een verandertheorie gewerkt.

Een verandertheorie bestaat uit een logische doordenking van de manier waarop de activiteiten bijdragen aan het uiteindelijke doel van de organisatie.

op weg naar het maken van impact

De centrale vraag: dragen de activiteiten die wij voor ons zien wel bij aan de verandering die we willen stimuleren? Nagedacht wordt over activiteiten, beoogde resultaten, verwachte effecten en over de vraag of de verwachte effecten bijdragen aan de beoogde missie.

2. Samen met pijnpatiënten: een eerste raadpleging

Te vaak maakten we zelf mee dat activiteiten voor mensen met pijn werden bedacht zónder de pijnpatiënt zelf te betrekken bij opzet en ontwikkeling.

Dat willen we graag anders doen.

Als je zegt dat de Landelijke Pijn Organisatie voor en met patiënten is, moet je die patiënten natuurlijk wel betrekken. En…in hoeverre voelen we ons eigenlijk patiënt? Waar is behoefte aan? Is een patiëntenvereniging nog wel van deze tijd? Vele eerste vragen, waarvan we een eerste deel in de zomer van 2020 voorlegden aan een brede groep mensen met chronische pijn.

Ruim 200 mensen reageerden enthousiast en vaak ook uitgebreid. Klik op onderstaand blok voor enkele opvallende inzichten.

Enkele zaken die opvielen in de zomer enquête 2020

Wat leverde de raadpleging aan eerste inzichten zoal op? Een greep uit wat ons opviel:

 • Ruim 50% van de invullers is nog niet lid van een patiëntenvereniging. Een substantieel deel daarvan heeft er wel behoefte aan. De mensen die wel al ergens lid zijn, zijn vaak lid van meerdere verenigingen. Beide groepen bieden qua ledenwerving dus goed perspectief voor een nieuw platform c.q. vereniging.
 • ‘Meer kennis over pijn’, ‘online lotgenotencontact’, ‘training’ en ‘gezamenlijke activiteiten’ worden veel genoemd als reden tot een lidmaatschap.
 • Ook valt op dat een groot aantal mensen aangeeft ‘meer positiviteit’ rondom chronische pijn te willen zien. Praktische tips, om je leven met pijn beter in te richten. Aandacht voor wat wél kan, in plaats van wat allemaal niet (meer) kan.
 • Bijna 82% geeft aan een ‘website met info, blogs’ het belangrijkst te vinden. Graag gecombineerd met online lotgenotencontact en e-courses / webinars.
 • Veel invullers geven de initiatiefnemers het advies om te kiezen voor een mix van financieringsbronnen. Daarbij worden “advertenties” -mits relevant- ook vaak genoemd, naast subsidies, betaald lidmaatschap en sponsoring.
 • Men is best bereid om, naast een ledenbijdrage, extra te betalen voor waardevolle zaken als (e-)training, e-books of coaching. Natuurlijk is de ‘inhoudelijke waarde’ daarvan dan belangrijk.
 • Wat willen we daarnaast nog meer als pijnpatiënt? Meer wegwijzers, boekentips, samenvattingen, livestreams, voedingsinfo, een buddy-systeem, vrolijkheid en ruimte om het eigen verhaal te delen.

3. Samen met anderen

Gaat de LPO alle activiteiten zelf ontwikkelen?

Nee.

We willen het wiel echt niet opnieuw gaan uitvinden als er elders al goede activiteiten zijn ontwikkeld. We willen juist gebruikmaken van de sterktes van pijnorganisaties, coaches en allianties die soms al tientallen jaren actief zijn.

We gaan wel zo veel mogelijk activiteiten, producten en diensten samenbrengen op één platform. Pijnpatiënten de weg wijzen en tools bieden om bewustere keuzes te maken. Zelfmanagement staat daarbij centraal: de pijnpatiënt houdt zelf de regie.

Deel wat je denkt!

Heb jij een goed idee voor een activiteit waar veel pijnpatiënten baat bij hebben? Wil je meehelpen bij het ontwikkelen van activiteiten? Heb je al een activiteit ontwikkeld voor pijnpatiënten en wil je samenwerken met de LPO?

Meer lezen

Skip to content