Wat betekent het?

Chronische pijnklachten kunnen meestal niet alleen verklaard worden door lichamelijke factoren en/of aandoeningen (het biomedisch model). Het hebben van chronische pijnklachten gaat vaak gepaard met:

  • een achteruitgang in het dagelijks functioneren en/of,
  • een verslechterde stemming en/of,
  • weinig steun en begrip vanuit de omgeving,
  • negatieve gevolgen voor de kwaliteit van leven,
  • negatieve gevolgen voor het algemeen welzijn van de patiënt.

In het bio-psycho-sociale pijnmodel gaat men ervan uit dat chronische pijnklachten worden veroorzaakt en in stand gehouden door een combinatie van zowel somatische, psychische, cognitieve en sociale (omgevings)factoren.