Uitgelicht: sociaal in ‘bio-psycho-sociaal’

Je bevindt je nu in het Informatiecentrum van PijnstadWelkom! 
In het Informatiecentrum zal naast de betrouwbare, gevalideerde medische informatie over alles omtrent chronische pijn ook ruimte zijn voor ervaringsverhalen van chronisch pijnpatiënten, waar anderen tips, steun en inspiratie uit kunnen halen.

In het bio-, psycho, -sociale model van chronische pijn blijft de sociale factor heel vaak onderbelicht!

Anna Raymann

Bio-, psycho-, sociaal.
Dat chronische pijn fysieke, psychische én sociale factoren heeft is inmiddels wel alom geaccepteerd en bekend. Er is naast de medische tegenwoordig ook steeds meer aandacht voor de psychische kant. Maar wat is nu eigenlijk die sociale component, wat houdt dat precies allemaal in en hoe groot is de rol daarvan?

Eenzaamheid
Mensen met chronische pijn hebben vaak moeite om normale sociale activiteiten uit te voeren, zoals werken, sporten of sociale evenementen bijwonen. Dit kan leiden tot sociaal isolement en een gevoel van eenzaamheid,. Hierdoor kan de kwaliteit van leven van de patiënt aanzienlijk afnemen.

Relatieproblemen
Chronische pijn kan ook leiden tot relatieproblemen. Patiënten met chronische pijn hebben vaak moeite om fysiek en emotioneel contact te hebben. Hierdoor kunnen relaties met partners onder druk komen te staan. Partners van patiënten met chronische pijn kunnen ook gevoelens van frustratie en machteloosheid ervaren. Dit leidt nogal eens tot meer spanning en conflicten in de relatie.

Opgroeiende kinderen
Ook voor kinderen kan het opgroeien bij een ouder die altijd pijn heeft een grote impact hebben op hun leven. Ze worden vaak gedwongen om op jonge leeftijd al erg zelfstandig te zijn en missen hun ouder vaak bij voor hen belangrijke gebeurtenissen.

Familie en vrienden
Chronische pijn is vaak heel moeilijk te begrijpen voor familie, vrienden, buren en collega’s. Dat zorgt ervoor dat de sociale relaties van de pijnpatiënt verslechteren. Meer dan de helft van mensen met langdurige pijn geeft aan dat hun sociale cirkel verkleind is en vaak vinden ze dat nog erger dan de pijn zelf!

Financiële problemen
Daarnaast kan chronische pijn ook leiden tot financiële problemen, omdat patiënten vaak hun baan verliezen of niet in staat zijn om te werken vanwege de pijn. Door te weinig financiële armslag heeft de patiënt soms geen toegang tot bepaalde therapieën of afleidende activiteiten die nodig zijn om meer grip op de pijn te krijgen, wat de situatie nog erger maakt.

Supportgroepen en vrijwilligerswerk
Er zijn echter ook zeker manieren waarop patiënten met chronische pijn kunnen omgaan met de sociale gevolgen van hun aandoening. Communiceren en openstellen voor dierbaren over hun situatie en behoeften, evenals richting werkgevers, collega’s en andere mensen in de omgeving. Het is ook zeker goed om te zoeken naar steun van supportgroepen of therapie. Het is heel belangrijk om manieren te vinden om betrokken te blijven bij de samenleving. Een goede manier is vrijwilligerswerk doen of deelnemen aan activiteiten die minder belastend zijn voor het lichaam.

Meer aandacht voor de sociale gevolgen
Kortom, het is duidelijk dat chronische pijn niet alleen fysieke symptomen heeft, maar ook aanzienlijke sociale gevolgen kan hebben. Het is belangrijk om deze gevolgen te erkennen en te leren omgaan met de uitdagingen die ze met zich meebrengen om de kwaliteit van leven met pijn te verbeteren.

Geïnteresseerd in vrijwilligerswerk bij de LPO?

Wil jij, net als de al meer dan 40 vrijwilligers bij de LPO, ook een zinvolle draai geven aan jouw leven met pijn, bekijk dan hier onze vacatures en klussenlijst, of neem gewoon contact op met Marisa, onze vrijwilligerscoördinator.

Anna Raymann heeft zich gespecialiseerd in de sociale gevolgen van chronische pijn. Ze schreef ‘Lieve Help! Steunen en gesteund worden bij chronische pijn en ander onzichtbaar leed’, voor zowel patiënten als voor de mensen om hen heen. Het gedrukte boek is niet meer verkrijgbaar, maar nog wel te leen bij de bibliotheek of te beluisteren als luisterboek.

Podcast over opgroeien met chronische pijn
Over het thema opgroeien met een ouder met chronische pijn verscheen een podcastserie over opgroeien als kind van een vader met pijn, en over kinderen van moeders met pijn.