Maak kennis met het bestuur en de coördinatoren van de diverse werkgroepen

Secretaris
Koert Hommel
E-mail (bij voorkeur)
06 53 660 602

Algemeen bestuurslid
Jochem Leemans
E-mail

Penningmeester
Vacature
a.i. Claudine den Boer
E-mail

Leden bestuur en coördinatoren werkgroepen

Pijler operationeel
Bestuur
Informatiecentrum

Focus
Algemeen beleid
Externe contacten
Pijnstad
Nieuwsbrief


E-mail (bij voorkeur)
06 53 660 602

Pijler externe relaties
Bestuur
Partnerships
Informatiecentrum
Strategie

Focus
Algemeen beleid
Externe contacten
Projecten


Pijler Product
Bestuur
Coördinator werkgroep bouw Pijnstad

Focus
Product owner Pijnstad


Pijler operationeel
Coördinator werkgroep
Social Media

Focus
LPO community
& social media kanalen
Content Pijnstad: ervaringsverhalen
Themabijeenkomsten


Pijler operationeel
Coördinator werkgroep IT
Informatiecentrum

Focus
ICT
Technisch website(s) beheer


Pijler Product
Bestuur
Coördinator werkgroep content
Informatiecentrum
Strategie

Focus
Algemeen beleid
Projecten
Externe contacten en samenwerkingen


Pijler operationeel
Coördinator werkgroep
Jong LPO

Focus
Betrekken van jongeren
Onderzoek naar behoeftes jongeren
Social media posts voor jongeren


Pijler operationeel
Coördinator werkgroep
Social Media

Focus
Social media kanalen


Pijler operationeel
Coördinator werkgroep vrijwilligers

Focus
Vrijwilligersbeleid & -werving


Rachella Abdoelkhan

Pijler externe relaties
Zwangerschapsverlof

Focus
Tijdelijk: een nieuw leven


Tot juni ’24 op wereldreis

Focus
Tijdelijk: de wereld


Vacature

Pijler Operationeel
Bestuur
Penningmeester
Coördinator werkgroep financiën

Focus
Financiën
Algemeen beleid
Fondsenwerving


Pijler Operationeel
Coördinator werkgroep Impact

Focus
Impact


Vacature

Pijler Externe relaties
Coördinator werkgroep
Marketing en PR

Focus
Marketing en PR


Organisatiestructuur per dec.’23 met de werkgroepen en coördinatoren