Maak kennis met het kernteam van de LPO

Kernteam LPO

Pijler operationeel
Bestuur
Informatiecentrum

Focus
Algemeen beleid
Externe contacten
Pijnstad
Nieuwsbrief


E-mail (bij voorkeur)
06 53 660 602

Pijler externe relaties
Bestuur
Partnerships
Informatiecentrum
Strategie

Focus
Algemeen beleid
Externe contacten
Projecten


Pijler Product
Pijnstad bouw

Focus
Product owner Pijnstad


Pijler operationeel
Community
Social Media

Focus
Algemeen beleid
LPO community
LPO nieuws & social media kanalen


Pijler operationeel
IT
Informatiecentrum

Focus
ICT
Technisch website(s) beheer


Pijler Product
Bestuur
Informatiecentrum
Strategie

Focus
Algemeen beleid
Projecten


Pijler operationeel
Jongeren

Focus
Betrekken van jongeren
Onderzoek naar behoeftes jongeren


Pijler operationeel
Social Media

Focus
LPO nieuws & social media kanalen


Pijler operationeel
Vrijwilligers
Strategie

Focus
Office manager Vrijwilligersbeleid & -werving
Stages & onderzoeksopdrachten

Rachella Abdoelkhan

Pijler externe relaties
Projecten
Strategie

Focus
Algemeen beleid
Projecten

Organisatie vrijwilligers van de LPO per december 2023